Изпълнение
Разширено търсене
първа страница предишна страница 1 2 следваща страница последна страница
R - 018057 Информация за изпълнение на концесионния договор от 30.10.2018 г.
за концесия с партиден № O - 000827: общинска концесия за услуга за хижа "Селимица" в с. Кладница, област Перник, община Перник, населено място Кладница с орган, представляващ концедента - кмета на община Перник, предоставена на "Айдо-С" ООД за срок от 15 години от 30.04.2010 г.
R - 018050 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 31.03.2019 г.
за концесия с партиден № O - 000827: общинска концесия за услуга за хижа "Селимица" в с. Кладница, област Перник, община Перник, населено място Кладница с орган, представляващ концедента - кмета на община Перник, предоставена на "Айдо-С" ООД за срок от 15 години от 30.04.2010 г.
R - 013881 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 31.03.2018 г.
за концесия с партиден № O - 000827: общинска концесия за услуга за хижа "Селимица" в с. Кладница, област Перник, община Перник, населено място Кладница с орган, представляващ концедента - кмета на община Перник, предоставена на "Айдо-С" ООД за срок от 15 години от 30.04.2010 г.
R - 011815 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 31.03.2017 г.
за концесия с партиден № O - 000827: общинска концесия за услуга за хижа "Селимица" в с. Кладница, област Перник, община Перник, населено място Кладница с орган, представляващ концедента - кмета на община Перник, предоставена на "Айдо-С" ООД за срок от 15 години от 30.04.2010 г.
R - 010102 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 31.03.2016 г.
за концесия с партиден № O - 000827: общинска концесия за услуга за хижа "Селимица" в с. Кладница, област Перник, община Перник, населено място Кладница с орган, представляващ концедента - кмета на община Перник, предоставена на "Айдо-С" ООД за срок от 15 години от 30.04.2010 г.
R - 009021 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 31.03.2015 г.
за концесия с партиден № O - 000827: общинска концесия за услуга за хижа "Селимица" в с. Кладница, област Перник, община Перник, населено място Кладница с орган, представляващ концедента - кмета на община Перник, предоставена на "Айдо-С" ООД за срок от 15 години от 30.04.2010 г.
R - 007408 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 31.03.2014 г.
за концесия с партиден № O - 000827: общинска концесия за услуга за хижа "Селимица" в с. Кладница, област Перник, община Перник, населено място Кладница с орган, представляващ концедента - кмета на община Перник, предоставена на "Айдо-С" ООД за срок от 15 години от 30.04.2010 г.
R - 006069 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 31.03.2013 г.
за концесия с партиден № O - 000827: общинска концесия за услуга за хижа "Селимица" в с. Кладница, област Перник, община Перник, населено място Кладница с орган, представляващ концедента - кмета на община Перник, предоставена на "Айдо-С" ООД за срок от 15 години от 30.04.2010 г.
R - 004977 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 31.03.2012 г.
за концесия с партиден № O - 000827: общинска концесия за услуга за хижа "Селимица" в с. Кладница, област Перник, община Перник, населено място Кладница с орган, представляващ концедента - кмета на община Перник, предоставена на "Айдо-С" ООД за срок от 15 години от 30.04.2010 г.
R - 004820 Информация за изпълнение на концесионния договор от 10.08.2011 г.
за концесия с партиден № O - 000827: общинска концесия за услуга за хижа "Селимица" в с. Кладница, област Перник, община Перник, населено място Кладница с орган, представляващ концедента - кмета на община Перник, предоставена на "Айдо-С" ООД за срок от 15 години от 30.04.2010 г.
версия 3.1.1