Изпълнение
Разширено търсене
първа страница предишна страница 1 2 3 4 5 6 7 ... следваща страница последна страница
R - 018057 Информация за изпълнение на концесионния договор от 30.10.2018 г.
за концесия с партиден № O - 000827: общинска концесия за услуга за хижа "Селимица" в с. Кладница, област Перник, община Перник, населено място Кладница с орган, представляващ концедента - кмета на община Перник, предоставена на "Айдо-С" ООД за срок от 15 години от 25.01.2010 г.
R - 018056 Информация за изпълнение на концесионния договор от 16.10.2018 г.
за концесия с партиден № O - 000800: общинска концесия за услуга за Язовир Ярджиловци на Дамянов дол, област Перник, община Перник, населено място Ярджиловци с орган, представляващ концедента - кмета на община Перник, предоставена на "БУЛКОРЕКТ" ЕООД с БУЛСТАТ 113572080 за срок от 25 години от 22.01.2009 г.
R - 018055 Информация за изпълнение на концесионния договор от 22.10.2018 г.
за концесия с партиден № O - 000751: общинска концесия за услуга за кооперативен пазар в квартал "Димова махала", гр. Перник, област Перник, община Перник, населено място Перник с орган, представляващ концедента - кмета на община Перник, предоставена на "Джи енд Джи - Груп" ЕООД с БУЛСТАТ 113560950 за срок от 25 години от 22.04.2008 г.
R - 018054 Информация за изпълнение на концесионния договор от 16.10.2018 г.
за концесия с партиден № O - 000750: общинска концесия за услуга за язовир "Рашовец", област Перник, община Перник, населено място Расник с орган, представляващ концедента - кмета на община Перник, предоставена на "Кракра Прес" ООД с БУЛСТАТ 113569508 за срок от 25 години от 08.05.2008 г.
R - 018053 Информация за изпълнение на концесионния договор от 25.10.2018 г.
за концесия с партиден № O - 000337: общинска концесия за строителство за Плувен комплекс с търговска сграда, област Перник, община Перник, населено място Перник с орган, представляващ концедента - кмета на община Перник, предоставена на "Перник-Холидей" ООД за срок от 35 години от 11.03.2002 г.
R - 018052 Информация за изпълнение на концесионния договор от 23.10.2018 г.
за концесия с партиден № O - 000087: общинска концесия за строителство за Мост-базар, област Перник, община Перник, населено място Перник с орган, представляващ концедента - кмета на община Перник, предоставена на ЕТ "Тони Дойчинов" и СД "Пако - Комерс - Боянов - С-ие" с БУЛСТАТ 113022784; 0203 за срок от 35 години от 17.05.1999 г.
R - 018051 Информация за изпълнение на концесионния договор от 18.10.2018 г.
за концесия с партиден № O - 000072: общинска концесия за строителство за Общински пазар, област Перник, община Перник, населено място Перник с орган, представляващ концедента - кмета на община Перник, предоставена на ЕТ "Лео-99-Петър Стоименов" с БУЛСТАТ 823048574 за срок от 25 години от 29.04.1999 г.
R - 018050 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 31.03.2019 г.
за концесия с партиден № O - 000827: общинска концесия за услуга за хижа "Селимица" в с. Кладница, област Перник, община Перник, населено място Кладница с орган, представляващ концедента - кмета на община Перник, предоставена на "Айдо-С" ООД за срок от 15 години от 25.01.2010 г.
R - 018049 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 31.03.2019 г.
за концесия с партиден № O - 000800: общинска концесия за услуга за Язовир Ярджиловци на Дамянов дол, област Перник, община Перник, населено място Ярджиловци с орган, представляващ концедента - кмета на община Перник, предоставена на "БУЛКОРЕКТ" ЕООД с БУЛСТАТ 113572080 за срок от 25 години от 22.01.2009 г.
R - 018048 Данни за концесионно плащане по концесионен договор от 31.03.2019 г.
за концесия с партиден № O - 000751: общинска концесия за услуга за кооперативен пазар в квартал "Димова махала", гр. Перник, област Перник, община Перник, населено място Перник с орган, представляващ концедента - кмета на община Перник, предоставена на "Джи енд Джи - Груп" ЕООД с БУЛСТАТ 113560950 за срок от 25 години от 22.04.2008 г.
версия 3.1.1