Обявления
Разширено търсене
A - 000176 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНЦЕСИЯ: вид на концесията - общинска концесия за услуга, предоставена от кмета на община Перник, чрез открита процедура, вид на обекта - друг обект, от дата 28.08.2009 г., за землището на с.Кладница, област Перник приключила процедура за предоставяне на концесия от 26.01.2010 г.
версия 3.1.1