Общински Концесии
Разширено търсене
първа страница предишна страница 1 2 3 4 5 6 7 ... следваща страница последна страница
O - 001209 общинска концесия за услуга за Рибарник - имот № 000862, находящ се в землището на с. Кирилово, област Стара Загора, община Стара Загора, населено място Кирилово с орган, представляващ концедента - кмета на община Стара Загора, предоставена на "БАНКО АВРАМОВ" ООД с БУЛСТАТ 202359018 за срок от 25 години от 27.08.2018 г.
O - 001208 общинска концесия за услуга за Водоем - имот № 020017, находящ се в землището на с. Могила, област Стара Загора, община Стара Загора, населено място Могила с орган, представляващ концедента - кмета на община Стара Загора, предоставена на „ДИНЕВИ - 01“ ЕООД с БУЛСТАТ 123588033 за срок от 25 години от 25.09.2018 г.
O - 001207 общинска концесия за услуга за Язовир, съставляващ поземлен имот № 000037, находящ се в местността "Сънър дере", област Бургас, община Камено, населено място Кръстина с орган, представляващ концедента - кмета на община Камено, предоставена на "ХЕПИ КАРП" ЕООД с БУЛСТАТ 203385069 за срок от 25 години от 01.10.2018 г.
O - 001206 общинска концесия за услуга за Язовир, съставляващ имот с идентификатор 80916.78.75 (бивш имот № 000159), находящ се в землището на с. Черни връх, област Бургас, община Камено, населено място Черни връх с орган, представляващ концедента - кмета на община Камено, предоставена на "РА-ЯН ЛЕЙК" ЕООД с БУЛСТАТ 205040812 за срок от 25 години от 01.10.2018 г.
O - 001205 общинска концесия за услуга за Язовир, съставляващ поземлен имот № 000140, област Бургас, община Средец, населено място Бистрец с орган, представляващ концедента - кмета на община Средец, предоставена на "БИСТРЕЦ АГРО ИНВЕСТ" ЕООД с БУЛСТАТ 202619793 за срок от 25 години от 18.07.2018 г.
O - 001204 общинска концесия за услуга за Язовир, съставляващ поземлен имот № 100008, находящ се в местността „До село”, област Бургас, община Средец, населено място Суходол с орган, представляващ концедента - кмета на община Средец, предоставена на "КУРУ ДЕРЕ" ЕООД с БУЛСТАТ 205145304 за срок от 25 години от 04.07.2018 г.
O - 001203 общинска концесия за услуга за Язовир "Янково", област Шумен, община Смядово, населено място Янково с орган, представляващ концедента - кмета на община Смядово, предоставена на КОМС ТРЕЙДИНГ ООД с БУЛСТАТ 203559121 за срок от 30 години от 02.07.2018 г.
O - 001202 общинска концесия за услуга за Язовир, съставляващ поземлен имот № 097010, находящ се в местността "До село", област Бургас, община Средец, населено място Суходол с орган, представляващ концедента - кмета на община Средец, предоставена на "КУРУ ДЕРЕ" ЕООД с БУЛСТАТ 205145304 за срок от 25 години от 04.07.2018 г.
O - 001201 общинска концесия за услуга за Язовир, съставляващ поземлен имот № 000039, находящ се в местността „Першава”, област Бургас, община Средец, населено място Светлина с орган, представляващ концедента - кмета на община Средец, предоставена на "ЕКОМИЛКАГРО - ТОДОРОВ" ЕООД с БУЛСТАТ 201037128 за срок от 25 години от 02.07.2018 г.
O - 001200 общинска концесия за услуга за Язовир, съставляващ поземлен имот № 000778, находящ се в местността "Василева кория", област Бургас, община Средец, населено място Момина църква с орган, представляващ концедента - кмета на община Средец, предоставена на "ТОПСТРОЙ" ЕООД с БУЛСТАТ 102664894 за срок от 25 години от 22.06.2018 г.
версия 3.1.1